Montažne garaže na jednu vodu

Montažne garaže se izvode kao metalna montažna konstrukcija od profilisanih cevi,elemenata i panela.Garaže isporučujemo sa krovom na dve vode (dvostrani) i sa krovom na jednu vodu (jednostrani) i u tom slučaju nagib krova može biti uzdužni odnosno poprečni. Kakav će krov biti zavisi od zahteva kupca odnosno njegovih potreba.Konstrukcijski obe varijante krova su prihvatljive i statički proračunate odnosno u praksi proverene.
Powered by WebExpress